กิจกรรมชุดนักเรียนน้อมจิตต์ฟอร์ คิดส์ ฟอร์ ยุสต์

ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงานชุดนักเรียนน้อมจิตต์ฟอร์ คิดส์ ฟอร์ ยุสต์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา  ได้มีการประกาศผลการส่งผลงานเข้าประกวด  2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ ””ชุดเก่งของฉัน”” ระดับนักเรียนชั้น ป.1-4  ซึ่งผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. วรรณลภา บุญบุตร  ร.ร.บางกะปิ

กิจกรรมที่ 2 ประกวดเรียงความในหัวข้อ ””ชุดนักเรียนใหม่ของฉัน”” ระดับนักเรียนชั้น ป.5-6 ซึ่งผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ. ชนรณี คงทน ร.ร. คันนายาว

ภายในงานมีกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพบรรยากาศภายในงาน