กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2550 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2550 ณ.บริเวณชั้น3 หน้าศูนย์ให้บริการ TOT ภายในมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า พิการ เด็กยากจน อีกทั้งการแสดงจากเด็ก ๆ  มากมาย

คำขวัญวันเด็ก ปี 2550
“มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข”

ถาพบรรยากาศภายในงาน