กิจกรรม Digital Acoustic Song For Adams

งานแข่งขันดนตรี Digital Acoustic Song For Adams  เมื่อวันที่ 22 – 23 ก.ค.49  มีน้อง ๆ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆให้ความสนใจและร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งบรรยากาศในงานมีความคึกคักและได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลาม

ผลการประกวดงาน Digital Acoustic Song For Adams

ระดับอุดมศึกษา

–  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับอุดมศึกษา วงชิมิหคิ  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับอุดมศึกษาวงลัน ลา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
–  รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง ระดับอุดมศึกษา วง จะแอนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา

–  รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษา วง TNT จากโรงเรียนเตรียมอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับมัธยมศึกษา วง X-coss จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับสอง ระดับมัธยมศึกษา วง Listen จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.

ภาพบรรยากาศภายในงาน