กีฬาสี 2008

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีขึ้น จุดประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับลูกค้าร้านค้าเช่าและพนักงานของบริษัท บรรยกาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตื่นเต้น ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ หลายหลายการ

ภาพบรรยากาศภายในงาน