งานวันคริสต์มาส 2550

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงาน วันคริสต์มาสขึ้น ภายในงานมีการร้องเพลงประสานเสียง เช่นเพลงคริสต์มาส จากโบถส์ พระมารดา เซ็นตาครอส แจกของขวัญเด็กๆ เช่นปากกา ดินสอ ขนม

ภาพบรรยากาศภายในงาน

    

วันที่ 25 ธ.ค. 2550 ได้จัดกิจกรรม โชว์แดนเซอร์เต้นเพลงคริสมาสต์แบบสัญจรทั่วหน้า เพื่อสร้างบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ