งานวันสานดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 2551

วันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงานวันสานดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 2551 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ  มากมายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

กิจกรรมช่วงเช้า
-ทำบุญเลี้ยงพระ
-เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
-พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

กิจกรรมช่วงบ่าย
-แห่พระสงฆ์น้ำ พระพุทธรูป รอบพื้นที่ห้าง
-แห่ขบวนกลองยาว

ภายในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความชุ่มชื่นใจ กับประเพณีดีๆ ที่มีในช่วงวันสงกรานต์ปีนี้

ภาพบรรยากาศภายในงาน