งานวันแม่แห่งชาติ 2550

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2550  ณ ห้างเอ็นมาร์ค พลาซ่า
โดยในงานได้รับเกียรติ์จาก ผอ. ท่านสุมิตรและคุณแม่น้อมจิตต์  จิตรมีศิลป์ พร้อมทั้งประธานกรรมการ  คุณอนันต์  จิตรมีศิลป์  ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ   ในวันแม่  12  สิงหาคม  2550

ภาพบรรยากาศภายในงาน