งานแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 1

งานแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไทย-อินโดจีน ครั้งที่ 1 อายุ 13 ปี
” ระหว่างวันที่ 20 -29 มิถุนายน 2551″ ณ สนามศูนย์กีฬาคลองจั่นการเคหะแห่งชาติ และสนามโรงเรียนบางกะปิ ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาฟุตบอลเยาวชน สมาคมสโมสรการเคหะแห่งชาติ