ผลการประกวด N Mark plaza JK Cover dance Best Of The Year 2010

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานประกวดเต้น N Mark plaza JK Cover dance Best Of The Year 2010และทีมผู้ชนะเลิศที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 11 ? 12 ธันวาคม 2553

รางวัลชนะเลิศ  วง Romeo โคฟวง Shinee


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Life sara โคฟ 2PM


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Realize โคฟ BigBang


ป็อปปูล่าโหวต วง The Titan โคฟ 4 Minute


รางวัล Best Performance ได้แก่ วง The Titan โคฟ 4 Minute


ผลคะแนนการตัดสินการประกวด

วันที่ 11 ธันวาคม 2553

วันที่ 12 ธันวาคม 2553


ผลคะแนนป็อปปูล่าโหวตผ่านเว็บไซน์


ภาพบรรยากาศภายในงาน