มหกรรมวันแห่งครอบครัว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ที่ผ่านมาศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงาน มหกรรมวันแห่งครอบครัวขึ้นเพื่อสานต่อประเพณีอันดีงามของไทยไว้ ในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมรดนำขอพรจากผู้สูงอายุเลี้ยงอาหารเพลแด่พระสงฆ์  ส่วนช่วงบ่าย มีกิจกรรมแห่พระพุทธรูปกับขบวนกลองยาว ให้ลูกค้าพื้นที่เช่าได้สรงน้ำพระ

และตอนเย็นได้จัดการประกวดแข่งขัน เพื่อหาคนอารมณ์ดี กับโครงการ Nmark laughing contest 2009 เพื่อหาคนที่หัวเราะได้ ตรงใจกรรมการที่สุด โดยภายในงานมีการแสดงจากศิลปิน ฝนจ๋า พาภิรมย์

ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

 

 

 

 


Nmark laughing contest 2009