วันเด็กแห่งชาติ 2554

N MARK PLAZA ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 กับการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกากับน้อง ๆที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่บางกะปิจำนวน 30 ทุน นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมสนุก ๆ กับน้อง ๆ กับของรางวัลที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าร่วมกันสบทบทุนให้กับน้อง ๆภายในงานมากมายภาพบรรยากาศงานวันเด็กเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 กับการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกากับน้อง ๆที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่บางกะปิจำนวน 30 ทุน นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมสนุก ๆ กับน้อง ๆ กับของรางวัลที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าร่วมกันสบทบทุนให้กับน้อง ๆภายในงานมากมาย

ภาพบรรยากาศภายในงาน