เทศกาลตรุษจีน 2550

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2550 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดงานตรุษจีนเพื่อความเป็นศิริมงคล โดยภายในงานมีการแสดง ของขบวนเชิดสิงโต ฯลฯ อีกทั้งกิจกรรม การแจกอั่งเปากับของศิริมงคลของผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าทำให้กับลูกค้าร้านเช่าภายในศูนย์การค้าอีกด้วย

ภาพบรรยากาศภายในงาน