ABOUT US

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2524 เริ่มเปิด เป็นห้างสรรพสินค้า ชื่อ น้อมจิตต์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำหน่าย สินค้าซูเปอร์มาเก็ต และดีพาร์ทเม้นท์ รวมทั้งชุดนักเรียนน้อมจิตต์ พื้นที่ประมาณ 2000ตรม.

พ.ศ.2529 เปลี่ยนชื่อ เป็นน้อมจิตต์
เซฟวิ่งส์สโตร์ เน้นขายสินค้าราคาถูก เนื่องจากมีคู่แข่งขันมาก

 

พ.ศ.2535 ก่อสร้างอาคารด้านหน้าของห้างเดิม
ขยายพื้นที่เป็น 8000ตรม. เปลี่ยนชื่อเป็น เอ็นมาร์ค เซฟวิ่งส์มาร์ท ขายสินค้าด้วยคอนเซ็ป
Discount Store เนื่องจากมีชอปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่มาเปิดฝั่งตรงข้าม


พ.ศ. 2541 เริ่มเปลี่ยนธุรกิจจากห้างสรรพสินค้า
เป็นพลาซ่า เปลี่ยนพื้นที่ขายสินค้ามาให้เช่าเป็นร้านค้าแทน ชื่อเอ็นมาร์คพลาซ่า

พ.ศ. 2543 มีการปรับโฉมด้านหน้าอาคารพ.ศ. 2544 เดือนตุลาคม ก่อสร้างสะพานลอย
ข้ามถนนแฮปปี้แลนด์สาย2 จากของเดอะมอลล์เข้าชั้น2 และเปิดศูนย์มือถือโมบายซิตี้
ประมาณ60ร้าน

 


พ.ศ. 2545 เปิดพลาซ่าขายเสื้อผ้าและของแฟชั่น ประมาณ80ร้าน ที่ชั้น1
โดยยุบซูเปอร์มาเก็ตไป เพราะโลตัสมาเปิดพ.ศ. 2546 เดือนกรกฎาค
ก่อสร้างสะพานล
อยตัวใหม่ด้านตะวันนา เข้าชั้น2 ศูนย์มือถือ
เพื่อแก้ปัญหาสะพานลอยตัวเดิมไม่เพียงพอ ทำให้เป็นศูนย์การค้าขนาดกลางที่มีลูกค้าเข้ามาชอปปิ้งสูงถึงห้าหมื่นคนต่อวัน

พ.ศ. 2548 เปลี่ยนแปลงด้านหน้าศูนย์การค้าใหม่ทั้งหมด

   

พ.ศ. 2550 ก่อสร้างหลังคาลานจอดรถเสร็จสมบูรณ์

 

 พ.ศ. 2551 ก่อสร้างลาน SkyHall แล้วเสร็จ