งานขบวนแห่ และพิธีสรงน้ำ หลวงพ่อสุโขทัย

ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่าร่วมกับชุมชนคนบางกะปิจัดงานขบวนแห่ และพิธีสรงน้ำ หลวงพ่อสุโขทัยเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2549 ที่ผ่านมา