บรรยากาศงานเลี้ยงลูกค้าปี 2548

คืนวันที่ 29 ธ.ค.48 ศูนย์การค้า Nmarkplaza ได้จัดงานเลี้ยงลูกค้าปี 2548 โดยเรียนเชิญลูกค้าร้านเช่าเข้าร่วมงานเลี้ยง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสรรพด้วยอาหารต่างๆนาๆชนิด อีกทั้งของรางวัลต่างๆ อีกมากมายเพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าร้านเช่าในปีนี้

\n