งานวันพ่อแห่งชาติ 2548

บรรยากาศงานวันพ่อแห่งชาติ ณ.บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2548 คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ