N mark Acoustic Love Valentine

เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ได้จัดกิจกรรม N mark Acoustic Love Valentine เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักดนตรีรุ่นใหม่..ไฟแรงได้ประชัน SHOW ด้วยแนวเพลง Acoustic ที่ท้าทายความสามารถทางดนตรีเป็นเวทีที่สร้างโอกาส ให้มือสมัครเล่น… ก้าวสู่มืออาชีพ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติก..ตอนรับเทศกาลแห่งความรัก

ผู้ได้รับรางวัล


 

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่วง Febulous Sound

จากโรงเรียนปากเกร็ด

รับรางวัล 10000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ


 

รองชนะเลิสอันดับ 1

ได้แก่วง Spass

รับรางวัล 7000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ  \r\n


 

รองชนะเลิสอันดับ 2

ได้แก่ วง Wind in Love

รับรางวัล 5000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศ


รางวัลขวัญใจ ได้แก่วง สตรี รับรางวัล 2000 บาท


ภาพบรรยากาศภายในงาน