N mark karaoke singing contest ปี 3

การประกวด  N mark karaoke singing contest ปี 3
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด N mark karaoke singing contest ปี 3 จากผู้เข้าร่วมออดิชั่นในงานครั้งนี้ จำนวน 200 กว่าท่าน คัดเหลือ 37 ท่าน จนได้ผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศและรองอันดับ 1 รวมไปถึง รองอันดับ 2 ของการประกวดร้องเพลง Karaoke และมีมินิคอนเสริตจาก 2 สาว เต้น  , อะตอม จาก ไมล์ ไอดอล  ณ ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า ในวันที่ 17 ? 18 กรกาคม 2553 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศ   นางสาวภัทรานิษฐ์  จำปาแก้ว


รองชนะเลิศอันดับ  1   นางสาวกานต์สินี  วงษ์คำจันทร์


รองชนะเลิศอันดับ  2   นางสาวศรัยณัฏฐ์  ชนสรวัฒน์


ภาพบรรยากาศภายในงาน