N Mark Plaza J-K Cover Mania Episode III

ผ่านพ้นมาแล้วกับกิจกรรมระดับเทพเท้าไฟใน โครงการ N Mark Plaza J-K Cover Mania Episode ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ. บริเวณ SkyHall 2008 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า

เอกสาร N MARK PLAZA J-K COVRE DANCING CONTEST

ประกาศผลการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 ได้แก่ IZOLATE cover TVXQ


รางวัลที 2 ได้แก่ Relationshipz cover SNSD


รางวัลที่ 3 ได้แก่ S – Question5 cover 2PM


รางวัล popular vote ได้แก่ Amicizia


ภาพบรรยากาศภายในงาน