Valentine 2008

เมื่อวันที่ 14 February 2008 ที่ผ่านมาศูนย์การค้า เอ็นมาร์คพลาซ่าได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก โดยจะมีเกมส์ ของคู่รัก และมีของรางวัลมากมายมอบให้ ซึ่งรูปแบบเกมส์จะเป็นการให้คู่รักได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเน้นลูกค้าที่มาเดินเป็นคู่รัก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความรักและความสนุกสนาน

บรรยากาศภายในงาน